Yritysturvallisuus

LÄHTÖTILANNE
Yritys A oli saamassa ison kansainvälisen asiakkaan, mutta logistiikkaan liittyvissä turvallisuusvaatimuksissa oli kohtia jotka piti selvittää. Turvallisuudesta vastaava yritys oli tehnyt turvallisuus- ja riskikartoitukset kolme vuotta aikaisemmin, eikä niitä yritys A:n mukaan ole päivitetty. Yritys A:n johdosta oltiin yhteydessä Nordic Security Serviceen ja pyydettiin konsultointia asian johdosta.

CASE 
Ensin on selvitettävä millaiset uhat voivat koskea logistiikka-aluetta ja siihen liittyvää toimistoa. Kun uhat ovat pääpiirteittäin selvillä pitää testata miten helposti uhat konkretisoituvat. Sitten tehdään turvallisuussuunnitelma ja jalkautetaan se yhdessä turvallisuudesta vastaavan yrityksen kanssa.

RATKAISU
Toimeksiantoa seuraavina viikkoina Nordic Security Servicen kenttähenkilöstö teki useita eri laatuisia lähestymisiä ja yrityksiä “murtautua” yritys A:n logistiikka-alueelle ja toimistoon jossa säilytetään tietoa joka ei saa päätyä vääriin käsiin. Turvallisuudesta vastaava yritys B huolehti alueen vartioinnista, kulunvalvonnasta sekä seurantalaitteiston toiminnasta eivätkä kevyemmät yrityksemme päästä alueelle tuottaneet tuloksia. Huomasimme kuitenkin aukon kulunvalvonnassa, joka mahdollisti väärien ihmisten pääsyn alueelle mikäli tietoa yritys A:n henkilöstöstä on tarpeeksi. 
Aukon sulkemiseen oli kuitenkin erittäin yksinkertainen ratkaisu. Yhdessä yritys A:n ja turvallisuudesta vastaavan yrityksen kanssa päivitimme kulunvalvonnan ajantasalle. Yritys A pystyi toimittamaan uudelle asiakkaalle raportin, jossa turvallisuusvaatimukset oli täytetty viimeistä piirtoa myöten.