Henkilösuojaus ulkomailla

LÄHTÖTILANNE
Asiakkaamme on suuren yrityksen johtotehtävissä ja matkustaa työnsä puolesta eri puolille Eurooppaa ja Lähi-itää. Asiakas viettää vuodesta 200 päivää ulkomailla.
Johtuen muuttuneista uhkakuvista eräissä maissa sekä asiakkaan omista kokemuksista, asiakas on pyytänyt yritykseltä selvityksen miten hänen turvallisuutensa varmistetaan työmatkoilla.

CASE 
Yritys otti yhteyttä meihin Nordic Security Serviceen ja yhdessä asiakkaan kanssa teimme analyysin tilanteesta. Analyysin pohjalta pystyimme ehdottamaan asiakkaalle ratkaisua, jossa asiakkaan hyvinvointi ja koskemattomuus varmistetaan henkilöstömme avulla.

RATKAISU
Toimitimme asiakkaalle hänen turvallisuudestaan vastaavan henkilön sellaisiin työmatkakohteisiin, joissa riskianalyysin perusteella se katsottiin tarpeelliseksi. Turvallisuudesta vastaavalla henkilöllä oli pitkä kokemus henkilöturvallisuuteen liittyvissä viranomaistehtävissä sekä kotimaassa että ulkomailla. Kielitaitoisena hän oli tutustunut ympäristöön ja tehnyt kuljetus- ja majoitussuunnitelmat etukäteen. Asiakas tapasi turvallisuudesta vastaavan henkilön jo lentokentällä, josta matka jatkui majoituspaikkaan. Seuraavina päivinä asiakkaalla oli, aina tarvittaessa mukanaan henkilö joka huomaamattomasti varmisti vähiten riskejä sisältävät reitit ja kohteet.