Palvelut Nordic kuntaturva- Nordic Security Safety®

Yksityisetsivä- ja turvallisuusalan ammattilaisten verkostomme kattaa koko Suomen alueen ja saat meiltä palvelua myös omalla paikkakunnallasi.

Teemme myös kansainvälisiä tutkimuksia ja yhteistyöverkostomme kautta löydämme sinulle sopivan ratkaisun ongelmaasi, olipa se missä päin maailmaa tahansa.

Palvelemme sinua luottamuksellisesti ja ammattitaitoisesti. Yksityisetsivätoimistona olemme toimineet menestyksellisesti vuodesta 1984.

Meillä on liikennöintilupa henkilökuljetukseen (taksilupa).

Voimme auttaa sinua esimerkiksi, kun...

Rekrytoit uutta henkilökuntaa  (CV:n tarkistukset) tai  tutkit liikekumppaniesi tai henkilökunnan luotettavuutta

Etsit kadonnutta henkilöä tai sukulaista 

Solmit uusia ihmissuhteita tai haluat vain tietää asioiden faktat kulissien takana

Epäilet puolisosi uskottomuutta

Tarvitset turvahenkilöä kaupassa käyntiin, ravintolaan tai esim. oikeuteen

Epäilet esim. petosta  ja tarvitset siihen yksityisetsivän hankkimia todisteita

Toimeksiantoja voimme tehdä perinteisellä vartoimisliike- ja järjestyksenvalvontasektorilla, henkilösuojauksessa, koeostotoiminnassa tai sisäisessä tarkastuksessa. 

Nordic kuntaturva- Nordic Security Safety®  tuottaa myös ikääntyville asiakkaille riskianalyysejä sekä turvallisuuspalveluja

 

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nordic Turva Security Oy

Teerisuonkuja 1 00700 Helsinki

 

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Nordic Turva Security Oy  toimitusjohtaja: info (at) nordicsecurityservice.fi

 

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt henkilöt

Henkilökuntarekisteri ja yhteistyökumppanirekisteri. 

Opiskelijarekisteri.

Yksityisen turvallisuusalan (LYTP) lain mukainen toimeksiantosopimus -ja toimenpiderekisteri.

Asiakasrekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme henkilötietoja perustelluista syistä. Näitä ovat poliisihallituksen määrittelemät ja yksityisen turvallisuusalan elinkeinoluvan määrittelevät rekisterit toimeksiantosopimuksista ja toimeksiantoihin liittyvistä toimenpiteistä. Sähköpostiliikenne on suojattu ja henkilötietojen käsittelyssä käytämme turvapostia, viestinnän tai asiakassuhteiden hoitamista varten.

Rekisterin käyttötarkoituksena on Nordic Turva Security Oy:n  liiketoiminnan ja koulutustoiminnan järjestäminen, asiakassuhteiden, yhteistyö- ja sidosryhmäsuhteiden hoito, yhteistyöverkoston informointi sekä palveluista tiedottaminen, asiakastiedon analysointi ja mahdollinen tutkimustoiminta. Tutkimustuloksista ei ilmene rekisteröityjen henkilötietoja.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötietoja sisältävät Moodle-etäopiskelujärjestelmä, verkkosivujen ilmoittautumisjärjestelmä sekä Fennoa-kirjanpitojärjestelmä. Rekisterissä olevia opiskelijoita koskevia tietoja voivat olla niiden ollessa tarpeellisia henkilön perustiedot (nimi, henkilötunnus, yhteystiedot), koulutustaso ja ammatti sekä henkilön itsensä toimittamat tiedot.

 

Henkilöstöä koskevia henkilörekisteritietoja ovat henkilötunnus, työsuhdetta koskevat ja palkanlaskentaan liittyvät tiedot, työajan seuranta ja vuosilomatiedot sekä lainsäädännön salliessa tai velvoittaessa erikseen määritellyt muut työsuhdetta koskevat tiedot.

 

Asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden sekä sidosryhmien yhteyshenkilörekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja niiden ollessa tarpeellisia:

• asiakasorganisaation nimi, mahdollinen y-tunnus, yhteystiedot, laskutustiedot

• yhteyshenkilöiden tiedot (nimi, asema organisaatiossa, puhelin, sähköposti, osoite)

• kontaktihistoria, markkinointi- ja kampanjatiedot

 

6. Rekisterin pitämisen peruste

Rekisterin pitämisen peruste on oikeutettu etu Nordic Turva Security Oy:n liiketoiminnan toteuttamiseksi. Opiskelijarekisterissä perusteena on rekisteröidyn suostumus ja/tai palvelun hankkineen organisaation luovuttamat tiedot. Henkilöstörekisterin perusteena on työnantajan lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen. Toimeksianto- ja toimenpiderekisterissä on perusteena laki yksityisistä turvapalveluista ja siihen liittyvät poliisihallituksen antamat ohjeet.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot on saatu rekisteröidyiltä itseltään tai julkisista tietolähteistä ja lisäksi asiakasorganisaatio voi luovuttaa tarvittavat tiedot osallistujista palvelujen toteuttamiseksi.

 

8. Tietojen luovutus

Nordic Turva Security Oy ei luovuta rekistereissä olevia tietoja ulkopuolisille, muuten kuin rekisteröidyn antamalla erillisellä luvalla.

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojaus

Nordicsecurityservice.fi -verkkosivuston ja Moodle-oppimisympäristön rekisterit on tallennettu, ja niitä käytetään salasanoin suojatussa verkkoympäristössä sekä yhtiö on huolehtinut lainmukaisista suojaustoimista. Verkkopalveluiden tietoliikenne on SSL/TLS-salattua ja tietojärjestelmät on suojattu palomuurilla. Palvelimista vastaavat GDPR-säädösten mukaisesti toimivat yhteistyökumppanit.

 

Rekisterien käyttö on rajattu nimetyille Nordic Turva Security Oy:n  työntekijöille sekä tarvittaessa yhteistyökumppaneiden nimetyille työntekijöille. Henkilötietojen käsittely edellyttää henkilökohtaisia käyttöoikeuksia. Yhteistyökumppaneilta (jotka käsittelevät henkilötietoja) edellytämme GDPR-sopimuslaajennosta.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot tai saada tietää, että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan tiedon korjaamista, poistamista ja täydentämistä tai kieltää tiedon käyttö markkinointi- tai tutkimustoimintaan. Tarkastus- ja korjausoikeutta käyttääkseen rekisteröidyn tulee olla yhteydessä rekisteristä vastaavaan henkilöön ja sopia henkilökohtaisesta käynnistä, jonka yhteydessä henkilöllisyys varmistetaan.

 

Niiden tietojen osalta, joissa Nordic Turva Security Oy on henkilötietojen käsittelijä, tarkistuspyynnöt tulee osoittaa suoraan rekisterinpitäjälle.

 

11. Tietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään lain tai muiden säädösten mukaisesti tarpeellinen ja perusteltu aika. Tiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei enää ole perustetta. Säilytysajat on määritelty eri henkilötietoryhmille käyttötarkoitusten ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Nordic Turva Security Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta (EU 2016/679) ja kansallista lainsäädäntöä.

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojensa käsittelyä koskeva asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi.

Henkilösuojaus

Yksityisetsiväpalvelut ja tiedustelutoiminta

Tapahtumaturvallisuus

Turvallisuuskonsultointi

Digitaalinen jalanjälki

Mystery shopping