Yksityisetsivän ja tiedustelutoiminnan ammatillinen koulutuslinja - Nordic Private Investigator Line- NPI®

Yksityisetsivän ja tiedustelutoiminnan ammatillinen koulutuslinja - Nordic Private Investigator Line- NPI®

Yritykset tarvitsevat yhä enemmän oikeaa ja kohdennettavaa informaatiota menestyäkseen ja selvitäkseen markkinoilla muiden kilpailevien liikeyritysten kanssa. Yritykset tarvitsevat myös totuudenmukaista tietoa ja asiakirjoja erilaisten liiketoimintapäätöksien tekemiseksi. Lisäksi yritykset tarvitsevat yhä enemmän tietoa palkattavasta henkilöstöstä sekä vastuuhenkilöistä.

Myös yksityishenkilöt voivat tarvita tietoja ja todisteita monenlaisista elämään liittyvistä tapahtumista. Viranomaisten resurssien vähenemisen seurauksena monet turvallisuusalan tutkimus- ja valvontapalvelut kasvavat sekä kehittyvät palvelemaan yrityksiä ja kuluttajia antaen lisäturvaa ja hyvinvointia ihmisen eri elämäntilanteisiin.
Jos olet kiinnostunut yksityisetsivä- ja tutkijanurasta, tämä koulutus voi olla sinulle mahdollisuus pätevöityä turvallisuusalalle ja kehittää omaa ammattitaitoa sekä asiantuntijuutta tiedustelun ja tutkimustyön alueilla.

Yksityisetsivän tehtävät vaihtelevat ja  voivat koostua esimerkiksi:
Asioiden ja olosuhteiden tarkistamisesta
Liikekumppanien analyysista
Erilaisten kilpailutilanteisiin liittyvien epäselvyyksien tutkimista
Rikoksien paljastamista, kuten esim. petos ja varkaus
Kadonneiden ihmisten etsimistä
Tavaramerkkiloukkauksia
Kumppanin uskottomuuden tai lähisukulaisten uskollisuuden tarkistamista

Koulutuksen kuvaus:

Opintokokonaisuus on 30 op, sisältäen eri aiheista10 etä/lähiopetusosiota.
Koulutus kestää 2 lukukautta.

Sisältö:

1. Johdatus yksityisetsivän toimintaan 
2. Yksityisetsivätoiminta Suomessa 
3. Yksityisetsivätoiminnan historia 
4. Oppiminen ja -tekniikat, HOPS 
5. Yksityisetsivän etiikka ja arvot 
6. Psykologiset ja psykiatriset aiheet
7. Tutkimus I, siirtyminen ja seuranta 
     henkilöseuranta autoilla
     yksityisetsivän tekniikka
     henkilöseuranta jalkaisin ja liiketiloissa
8. Tutkimus II 
9.  Huumeet ja lääkkeet 
10. Aseet 
11. Rikospaikka 
12.Tehtäväanalyysi 
13. Raportointi 
14. Haastattelutekniikat 
15. Oikeusjärjestelmät
16. Yrityksen lomakkeet 
17. Lakiopinnot 
18. Valokuvaus 
19. Naamiointi 
20. Viestintä 
21. Tiedustelutoiminta 
22. Loppukoe (80%)  sekä opinnäytetyö käsittäen am. aiheita

Kuka sopii yksityisetsiväksi?
Sinun on oltava utelias, kärsivällinen ja sitkeä, voit nähdä sekä kokonaisuuden että yksityiskohdat. Monta kertaa kokonaisuus rakentuu pienistä osista joka ratkaisee koko tehtävän, ja on tärkeää nähdä nämä yhteydet. Yksityisetsivän toiminta merkitsee paljon odottamista ja tutkimustyö vaatii tarkkuutta! 

Koulutuksen osallistujat tulevat  erilaisista taustoista ja eikä sinulla tarvitse olla etukäteen tietoa henkilösuojauksesta ja turvallisuudesta, et tarvitse taistelulajikoulutusta tai itsepuolustustaitoja. Sinun ei myöskään tarvitse olla iso tai vahva, mutta vahva tahto ja vakaa psyyke vie pitkälle tässä ammatissa. Tärkeintä on, että olet kypsä ja motivoitunut kasvamaan yksityisetsiväksi.
Annamme sinulle tietoa siitä, miten toimia yksityisetsivänä, mutta kokemuksesi, itsepäisyys, mielikuvitus ja joustavuus ovat tärkeitä ominaisuuksia, jotka ovat menestyvän yksityisetsivän ominaisia piirteitä!

Jos olet kiinnostunut yksityisetsivä- ja tutkijanurasta, tämä koulutus voi olla sinulle mahdollisuus pätevöityä turvallisuusalalle ja kehittää omaa ammattitaitoa sekä asiantuntijuutta tiedustelun ja tutkimustyön alueilla.

Tutkinto / todistus

Koulutuksen tavoitteena on yksityisetsivän diplomitutkinto, joka suoritetaan lähi- ja etäopetukseen aktiivisesti osallistumalla sekä loppukokeella.
Koulutuksen aikana opiskelija oppii tekemään asiakaskyselyyn perustuvan tehtäväanalyysin, tietää ja hallitsee yksityisetsivän tutkimuksen henkilöiden, yritysten ja omaisuutta koskevien tietojen etsimiseksi ja dokumentoimiseksi. Opiskelija kykenee tekemään avoimia ja piilotettuja haastatteluja, osaa turvata rikospaikan sekä osaa kerätä ja dokumentoida todisteita ja muita kappaleita tutkintaa sekä mahdollista oikeuskäsittelyä varten. Opiskelija osaa myös seurata yhtä tai useampaa henkilöä jalkaisin, autolla  tai muulla liikennevälineellä, osaa kommunikoida tiimin jäsenten, asiakkaiden ja viranomaisten kanssa, osaa dokumentoida tapahtumia valokuvauksen, videokuvauksen tai muun tallenteen avulla, hallitsee tietoa ja kykenee käyttämään valvontalaitteita. Opiskelijalla on myös koulutuksen myötä tietoa naamioinnista sekä identiteetin muuttamisesta operatiivisen seurannan aikana. Koulutuksen aikana opiskelija myös tutustuu omiin kykyihinsä, rajoituksiinsa, kestävyyteen sekä analyyttiseen kykyyn laajentaa eri tietolähteitä.

Aikataulu

Opetuspäivät: 

Koulutus alkaa 01.02.2022 klo 15-20

Opetuspäivät: 01.02, 02.02, 03.02, 12.03, 22.04, 18.06, 13.08, 10.09, 12.11 ja 10.12.2022

Koulutuksen hinta: 1 604,84 EUR + alv 24 %

Kouluttajat

Kouluttajat ovat poliisi-, armeija- ja turvallisuusalan ammattilaisia. Osalla myös pitkä työkokemus yksityisetsivän toimeksiannoissa ja työtehtävissä. Turvallisuussyistä emme julkaise kouluttajien nimiä internetissä.

Koulutuspaikka

Helsinki: Teerisuonkuja 1 , Malmi  

Voit kysyä lisätietoja koulutuksistamme yhteydenottosivun kautta. 

Yksityisetsivän ja tiedustelutoiminnan opintolinja

Turvallisuuskoulutus yritysvakoilusta