Yksityisetsivän ja tiedustelutoiminnan ammatillinen koulutuslinja

                       Nordic Private Investigator Line - NPI®

Yritykset ja yhteisöt tarvitsevat informaatiota menestyäkseen kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Liiketoimintaan liittyvät päätökset kantavat sisällään taloudellisia, tuotannollisia ja henkilöihin perustuvia riskejä. Siksi tarvitaan reaaliaikaista tietoa sekä asiakirjoja erilaisten liiketoimintapäätöksien toteuttamiseksi. Yritys saattaa hyötyä myös tiedoista koskien palkattavia työntekijöitä sekä vastuuhenkilöitä.

Myös yksityishenkilöt tarvitsevat tietoja ja todisteita erilaisista elämään liittyvistä tapahtumista. Viranomaisten resurssien vähenemisen seurauksena monet yksityisen turvallisuusalan tutkimus- ja valvontapalvelut kasvavat sekä kehittyvät palvelemaan yrityksiä ja kuluttajia antaen lisäturvaa ja hyvinvointia ihmisten eri elämäntilanteisiin.

Onko haaveenasi yksityisetsivän ammatti?

Tämä koulutus on sinun mahdollisuutesi pätevöityä turvallisuusalalle ja kehittää omaa ammattitaitoa sekä asiantuntijuutta tiedustelun ja tutkimustyön alueilla. Muodosta oma oppimisen polkusi ja opiskele meillä yksityisetsiväksi!

Yksityisetsivälle kuuluvia tehtäviä ovat esimerkiksi:

- Asioiden, olosuhteiden ja taustojen tarkastaminen
- Liikekumppanien analyysi
- Erilaisten kilpailutilanteisiin liittyvien epäselvyyksien tutkiminen
- Rikosten paljastaminen, kuten petos ja varkaus
- Kadonneiden ihmisten etsiminen
- Tavaramerkkiloukkaukset
- Kumppanin uskottomuuden tai lähisukulaisten uskollisuuden tarkistaminen

Koulutuksen kuvaus:

Opintokokonaisuus on 30 opintopistettä, sisältäen 8 lähiopetusosiota ja 2 etäopetusosiota sekä itsenäistä opiskelua (etänä suoritettavat tehtävät).

Sisältöä:

Kuka voi toimia yksityisetsivänä Suomessa - laki yksityisistä turvallisuuspalveluista, johdatus yksityisetsivän toimintaan ja  yksityisetsivätoiminta Suomessa , yksityisetsivätoiminnan historia ,yksityisetsivän etiikka ja arvot,  kriminaalipsykologia,  rikosseuraamukset ,henkilön seuranta autolla, jalkaisin sekä yleisissä tiloissa , myymäläetsivätoiminta, eri asetyyppien tunnistaminen ja väkivaltaiseen käyttäytymiseen varautuminen ,rikospaikkatutkinta, oikeusjärjestelmät, kyberturvallisuus ja henkilörekisterilait, tiedustelutoiminta kaupungissa ja maastossa, tehtäväanalyysi ,raportointi ja viestintä, haastattelutekniikat, kadonneen etsintä, näyttökoe sisältäen kirjallisen osuuden ja opinnäyetyön.

Koulutus on tuotesuojattu. Koulutuksen suorittanut saa todistuksen, opintorekisteriotteen sekä seinädiplomin -yksityisetsivä lisenssistä Nordic Private Investigator - NPI®

Sinustako yksityisetsivä?

Olet henkilönä utelias, kärsivällinen ja sitkeä. Ihmisenä pystyt näkemään sekä kokonaisuuden että havainnoimaan yksityiskohdat. Usein isompi kokonaisuus rakentuu pienistä osioista, jotka ratkaisevat koko tehtävän.  Yksityisetsivän toiminta merkitsee paljon odottamista ja tutkimustyö vaatii tarkkuutta.

Koulutuksen osallistujat tulevat erilaisista taustoista, eikä sinulla tarvitse olla etukäteen tietoa henkilösuojauksesta ja turvallisuudesta. Et myöskään tarvitse taistelulajikoulutusta tai itsepuolustustaitoja. Sinun ei tarvitse olla iso tai vahva fyysisesti, mutta mentaalisesti vahva tahto ja vakaa psyyke vievät pitkälle tässä ammatissa. Tärkeintä on, että olet kypsä ja motivoitunut kasvamaan yksityisetsiväksi.

Annamme sinulle tietoa siitä, miten toimia yksityisetsivänä, mutta kokemuksesi, itsepäisyytesi, mielikuvituksesi ja joustavuutesi ovat tärkeimpiä ominaisuuksia, jotka ovat myös menestyvän yksityisetsivän ominaisia piirteitä!

Jos olet kiinnostunut yksityisetsivän ja luottamuksellisen tutkijan urasta, tämä koulutus voi olla sinulle mahdollisuus pätevöityä turvallisuusalalle ja kehittää omaa ammattitaitoa sekä asiantuntijuutta tiedustelun, etsivä- ja tutkimustyön alueilla.

Koulutuksen tavoitteet:

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia toimia yksityisetsivänä sekä suorittaa yksityisetsivän tuotesuojattu diplomitutkinto.


Koulutuksen aikana opiskelija oppii tekemään asiakaskyselyyn perustuvan tehtäväanalyysin, tietää ja hallitsee yksityisetsivän tutkimuksen henkilöiden, yritysten ja omaisuutta koskevien tietojen etsimiseksi ja dokumentoimiseksi. Opiskelija kykenee tekemään avoimia ja piilotettuja haastatteluja, osaa turvata rikospaikan sekä osaa kerätä ja dokumentoida todisteita ja muita kappaleita tutkintaa sekä mahdollista oikeuskäsittelyä varten. Opiskelija osaa myös seurata yhtä tai useampaa henkilöä jalkaisin, autolla  tai muulla liikennevälineellä, osaa kommunikoida tiimin jäsenten, asiakkaiden ja viranomaisten kanssa, osaa dokumentoida tapahtumia ja hallitsee keräämäänsä tietoa. Koulutuksen aikana opiskelija ennen kaikkea tutustuu omiin kykyihinsä, rajoihinsa, kestävyyteensä sekä analyyttiseen kykyynsä laajentaa eri tietolähteitä.

Koulutukseen hakeminen:

Koulutus toteutetaan vuonna 2024 Itä-Hämeen Opistolla Hartolassa. Kansanopistomainen ympäristö historiallisine rakennuksineen tarjoaa erinomaisen oppimismahdollisuuden. Tarjolla on myös edullinen  majoitus (omakustanteinen).

Haku koulutukseen tapahtuu www.ihop.fi sivujen kautta. 

Koulutuksen hinta: 1 604,84 EUR + alv 24 %

Kouluttajat: Kouluttajat ovat poliisi-, armeija- ja turvallisuusalan ammattilaisia. Osalla myös pitkä työkokemus yksityisetsivän toimeksiannoissa ja työtehtävissä.

Turvallisuussyistä emme julkaise kouluttajien nimiä.

Etsimme yhteistyökumppaneita ja henkilöstöä erilaisiin keikkatehtäviin eri paikkakunnille Suomessa.

 Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi info (at ) nordicsecurityservice.fi

Voit kysyä lisätietoja koulutuksistamme info (at) nordicsecurityservice.fi  tai toimistomme puhelimesta kohdasta yhteystiedot.

Yksityisetsivän ja tiedustelutoiminnan opintolinja